Uchwała nr XX/471/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie przyjęcia zmian do Uchwały nr XXVII/583/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013 - 2017

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XXVI/585/2017 z dnia 14.02.2017 r.