Uchwała nr XIX/461/2016 z dnia 24.05.2016 w sprawie przyjęcia „Podstrategii ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2032” w ramach projektu partnerskiego "J-ednolita StrategiaT-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”