Uchwała nr XVIII/450/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Mikołowie, os. A. Mickiewicza