Uchwała nr XVIII/449/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XLV/816/2018 z dnia 28.08.2018 r.

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVII/163/2019 z dnia 2.12.2019 r.