Uchwała nr XVIII/441/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. Krętej – część I