Uchwała nr XVII/419/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025