Uchwała nr XVII/403/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu