Uchwała nr XVI/385/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej