Uchwała nr XVI/380/2016  z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXV/551/2016 z dnia 16.12.2016 r.