Uchwała nr XIV/336/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Cichej