Uchwała nr XI/244/2015 z dnia 25.08.2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Poprzecznej