Uchwała nr X/220/2015 z dnia 30.06.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLI/764/2018 z dnia 13.04.2018 r.