Uchwała nr X/213/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie zamiaru i przyczynach połączenia instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Mikołów