Informacja o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027