Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Grudzień 2017 (XII.2017/25)