Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1533/389/22 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę