Niniejsza Uchwała została uchylona na mocy  Uchwały nr VII/106/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr V/67/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2015 roku

Uchwała nr V/67/2015 z dnia 24.02.2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2015 roku