Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1397/253/22 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku