Przewodniczący:  Krzysztof Jakubiec

Radni: 
Krzysztof Jakubiec
Krzysztof Żur
Michał Rupik 

Zadania Komisji nr 10 ds. Szkód Górniczych:

  • opiniowania wniosków koncesyjnych dotyczących eksploatacji złóż i kopalin.
  • opiniowania planów ruchu oraz dodatków do planów ruchu zakładów górniczych,
  • opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczychzwiązanych z ochroną powierzchni i środowiska,
  • opiniowania decyzji dotyczących wykorzystania lub składowania na terenie gminy odpadów pogórniczych,