Uchwała nr XLIX/476/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2041

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę:
- nr LI/492/2022
z dnia 18.01.2022 r.
- nr LII/501/2022 z dnia 10.02.2022 r.
- nr LIII/509/2022 z dnia 22.03.2022 r.
- nr LIV/526/2022 z dnia 5.04.2022 r.
- nr LV/528/2022 z dnia 26.04.2022 r.
- nr LVI/543/2022 z dnia 24.05.2022 r.