Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miejską Mikołowa uchwały w sprawie MPZP obszarów położonych przy ul. Elsnera - obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej - obszar nr 3 w Mikołowie