Uchwała nr XLVI/1199/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego współdziałania przy zachowaniu trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” oraz rozwoju systemu informacji o terenie i zwiększenia liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki samorządu terytorialnego powiatu mikołowskiego.