Uchwała nr XLVI/1194/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie stypendiów dla uczniów i studentów