Uchwała nr XLVI/1187/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu