Nr MPZP

M_106

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

Rejon

Gniotek

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XIV/145/2019 z dnia 22.10.2019 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 7184 z dnia 30.10.2019 r.

Status

Od dnia 22.11.2022 r. akt prawa miejscowego posiada tekst jednolity - M_124