Uchwała nr XLIV/1139/2014 z dnia 2.09.2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mikołów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XL/367/2021 z dnia 23.03.2021 r.