Uchwała nr XLIV/1146/2014 z dnia 2.09.2014 w sprawie ustanowienia zasad i wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołów