Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 740/331/20 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie