Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 731/322/20 w sprawie polecenia pracy zdalnej dyrektorom/kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Mikołów