Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 715/306/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok