Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 711/302/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok