Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 695/286/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok