Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 694/285/20 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2020 rok