Uchwała nr XLII/1098/2014 z dnia 24.06.2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Mikołowskiemu