Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 692/283/20 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczących określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok