Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 690/281/20 w sprawie powierzenia Biuru Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Mikołów, Dyrektorom Szkół Podstawowych i Przedszkoli oraz Centrum Usług Wspólnych realizacji projektu pn. "Step by step - małymi krokami ku wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER