Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 687/278/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok