Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 679/270/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę