Uchwała nr XLII/1093/2014 z dnia 24.06.2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok