Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 666/257/20 w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności oraz Zespołu ds.dostępności