Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 664/255/20 w sprawie powołania Zespołu ds. wyjaśnienia zarzutów