Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 656/247/20 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury