Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 653/244/20 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie podczas jego nieobecności