Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 646/237/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok