I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mikołowie przy Rynek 3