Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 608/199/20 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie podczas jego nieobecności