Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 596/187/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów prawa do nieruchomości pod inwestycje drogowe