Obecnie przy Radzie Miejskiej Mikołowa VII kadencji 2014-2018 działają komisje: