Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 569/160/20 w sprawie korekty błędnego zapisu w Zarządzeniu Burmistrza Mikołowa Nr 558/149//20 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2020 rok