Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 564/155/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok